Artikolu 32

Sigurt├á tal-ippro─őessar

 • Filwaqt li jikkunsidraw l-og─žla livell ta’ ┼╝vilupp tekniku, l-ispejje┼╝ tal-implimentazzjoni u in-natura, l-ambitu, il-kuntest, u l-g─žanijiet tal-ippro─őessar kif ukoll ir-riskju ta’ probabbilt├á u gravit├á li jvarjaw g─žad-drittijiet u l-libertajiet tal-persuni fi┼╝i─ői, il-kontrollur u l-pro─őessur g─žandhom jimplimentaw mi┼╝uri tekni─ői u organizzattivi xierqa, biex ji┼╝guraw livell ta’ sigurt├á xieraq g─žar-riskju, inklu┼╝i inter alia kif xieraq:
  • (a) il-psewdonimizzazzjoni u l-kripta─í─í tad-data personali;
  • (b) il-kapa─őit├á li ji─íu ┼╝gurati l-kunfidenzjalit├á, l-integrit├á, id-disponibbilt├á u r-re┼╝iljenza kontinwi tas-sistemi u s-servizzi ta’ ppro─őessar;
  • (c) il-kapa─őit├á li ji─íu restawrati d-disponibbilt├á u l-a─ő─őess g─žad-data personali fil-pront fil-ka┼╝ ta’ in─őident fi┼╝iku jew tekniku;
  • (d) pro─őess sabiex ti─íi ttestjata, ivvalutata u evalwata l-effettivit├á tal-mi┼╝uri tekni─ői u organizzattivi li ji┼╝guraw is-sigurt├á tal-ippro─őessar.
 • Fl-evalwazzjoni tal-livell xieraq ta’ sigurt├á ser jitqiesu b’mod partikolari r-riskji li jippre┼╝enta l-ippro─őessar, partikolarment minn qerda, telf, bidla, ┼╝velar mhux awtorizzat ta’, jew a─ő─őess g─žal data personali tra┼╝messa, ma─ž┼╝una jew ippro─őessata mod ie─žor, li jkun a─ő─őidentali jew illegali.
 • L-osservanza ta’ kodi─ői ta’ kondotta approvat kif imsemmi fl-Artikolu┬á40 jew mekkani┼╝mu ta’ ─őertifikazzjoni approvat kif imsemmi fl-Artikolu┬á42 jistg─žu jintu┼╝aw b─žala element li bih tintwera konformit├á mar-rekwi┼╝iti stipulati fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.
 • Il-kontrollur u l-pro─őessur g─žandhom jie─ždu passi biex ji┼╝guraw li kwalunkwe persuna fi┼╝ika li ta─íixxi ta─žt l-awtorit├á tal-kontrollur jew tal-pro─őessur li jkollhom a─ő─őess g─žal data personali ma jippro─őessawhiex ─žlief fuq istruzzjonijiet ming─žand il-kontrollur, sakemm ma jkunux me─žtie─ía jag─žmlu dan ta─žt il-li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru.