Artikel 78

RÀtt till ett effektivt rÀttsmedel mot tillsynsmyndighetens beslut

  • Utan att det pĂ„verkar nĂ„got annat administrativt prövningsförfarande eller prövningsförfarande utanför domstol ska varje fysisk eller juridisk person ha rĂ€tt till ett effektivt rĂ€ttsmedel mot ett rĂ€ttsligt bindande beslut rörande dem som meddelats av en tillsynsmyndighet.
  • Utan att det pĂ„verkar nĂ„got annat administrativt prövningsförfarande eller prövningsförfarande utanför domstol, ska varje registrerad person ha rĂ€tt till ett effektivt rĂ€ttsmedel om den tillsynsmyndighet som Ă€r behörig i enlighet med artiklarna 55 och 56 underlĂ„ter att behandla ett klagomĂ„l eller att informera den registrerade inom tre mĂ„nader om hur det fortskrider med det klagomĂ„l som ingetts med stöd av artikel 77 eller vilket beslut som har fattats med anledning av det.
  • Talan mot en tillsynsmyndighet ska vĂ€ckas vid domstolarna i den medlemsstat dĂ€r tillsynsmyndigheten har sitt sĂ€te.
  • Om talan vĂ€cks mot ett beslut som fattats av en tillsynsmyndighet och som föregicks av ett yttrande frĂ„n eller beslut av styrelsen inom ramen för mekanismen för enhetlighet ska tillsynsmyndigheten vidarebefordra detta yttrande eller beslut till domstolen.