Artikel 79

RÀtt till ett effektivt rÀttsmedel mot en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbitrÀde

  • Utan att det pĂ„verkar tillgĂ€ngliga administrativa prövningsförfaranden eller prövningsförfaranden utanför domstol, inbegripet rĂ€tten att lĂ€mna in ett klagomĂ„l till en tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 77, ska varje registrerad som anser att hans eller hennes rĂ€ttigheter enligt denna förordning har Ă„sidosatts som en följd av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats pĂ„ ett sĂ€tt som inte Ă€r förenligt med denna förordning ha rĂ€tt till ett effektivt rĂ€ttsmedel.
  • Talan mot en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbitrĂ€de ska vĂ€ckas vid domstolarna i den medlemsstat dĂ€r den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det Ă€r etablerad. Alternativt fĂ„r sĂ„dan talan vĂ€ckas vid domstolarna i den medlemsstat dĂ€r den registrerade har sin hemvist, sĂ„vida inte den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det Ă€r en myndighet i en medlemsstat som agerar inom ramen för sin myndighetsutövning.