Artikel 44

AllmÀn princip för överföring av uppgifter

    Överföring av personuppgifter som Ă€r under behandling eller Ă€r avsedda att behandlas efter det att de överförts till ett tredjeland eller en internationell organisation fĂ„r bara ske under förutsĂ€ttning att den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbitrĂ€det, med förbehĂ„ll för övriga bestĂ€mmelser i denna förordning, uppfyller villkoren i detta kapitel, inklusive för vidare överföring av personuppgifter frĂ„n tredjelandet eller den internationella organisationen till ett annat tredjeland eller en annan internationell organisation. Alla bestĂ€mmelser i detta kapitel ska tillĂ€mpas för att sĂ€kerstĂ€lla att den nivĂ„ pĂ„ skyddet av fysiska personer som sĂ€kerstĂ€lls genom denna förordning inte undergrĂ€vs.