Artikel 76

Konfidentialitet

  • Styrelsens överlĂ€ggningar ska vara konfidentiella i de fall som styrelsen bedömer detta vara nödvĂ€ndigt, i enlighet med vad som anges i dess arbetsordning.
  • TillgĂ„ngen till handlingar som skickas till styrelsens ledamöter, till experter eller till företrĂ€dare för tredje part ska regleras av Europaparlamentets och rĂ„dets förordning (EG) nr 1049/2001 (21).