Artikel 54

Regler för inrÀttandet av en tillsynsmyndighet

 • Varje medlemsstat ska faststĂ€lla följande i lag:
  • a) Varje tillsynsmyndighets inrĂ€ttande.
  • b) De kvalifikationer och de villkor för lĂ€mplighet som krĂ€vs för att nĂ„gon ska kunna utnĂ€mnas till ledamot av en tillsynsmyndighet.
  • c) Regler och förfaranden för att utse varje tillsynsmyndighets ledamot eller ledamöter.
  • d) Mandattiden för varje tillsynsmyndighets ledamot eller ledamöter, vilken inte fĂ„r understiga fyra Ă„r, utom vid tillsĂ€ttandet av de första ledamöterna efter den 24 maj 2016, dĂ„ ett stegvis tillsĂ€ttningsförfarande med kortare perioder för nĂ„gra av ledamöterna fĂ„r tillĂ€mpas om detta Ă€r nödvĂ€ndigt för att sĂ€kerstĂ€lla myndighetens oberoende.
  • e) Huruvida varje tillsynsmyndighets ledamot eller ledamöter fĂ„r ges förnyat mandat, och om sĂ„ Ă€r fallet, för hur mĂ„nga perioder.
  • f) Vilka villkor som gĂ€ller för de skyldigheter som varje tillsynsmyndighets ledamot eller ledamöter och personal har, förbud mot handlingar, yrkesverksamhet och förmĂ„ner som stĂ„r i strid dĂ€rmed under och efter mandattiden och vilka bestĂ€mmelser som gĂ€ller för anstĂ€llningens upphörande.
 • Varje tillsynsmyndighets ledamot eller ledamöter och personal ska i enlighet med unionsrĂ€tten eller medlemsstaternas nationella rĂ€tt omfattas av tystnadsplikt bĂ„de under och efter sin mandattid vad avser konfidentiell information som de fĂ„tt kunskap om under utförandet av deras uppgifter eller utövandet av deras befogenheter. Under mandatperioden ska denna tystnadsplikt i synnerhet gĂ€lla rapportering frĂ„n fysiska personer om övertrĂ€delser av denna förordning.