Artikel 90

Tystnadsplikt

  • Medlemsstaterna fĂ„r anta sĂ€rskilda bestĂ€mmelser för att faststĂ€lla tillsynsmyndigheternas befogenheter enligt artikel 58.1 e och f gentemot personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbitrĂ€den som enligt unionsrĂ€tten eller medlemsstaternas nationella rĂ€tt eller bestĂ€mmelser som faststĂ€llts av behöriga nationella organ omfattas av tystnadsplikt eller andra motsvarande former av förbud mot att lĂ€mna ut uppgifter, om det Ă€r nödvĂ€ndigt och stĂ„r i proportion till vad som behövs för att förena rĂ€tten till skydd för personuppgifter och tystnadsplikten. Dessa bestĂ€mmelser ska endast tillĂ€mpas med avseende pĂ„ personuppgifter som den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det har erhĂ„llit i samband med en verksamhet som omfattas av denna tystnadsplikt.
  • Varje medlemsstat ska till kommissionen anmĂ€la de bestĂ€mmelser den har antagit i enlighet med punkt 1 senast den 25 maj 2018, samt utan dröjsmĂ„l anmĂ€la eventuella Ă€ndringar som berör dem.