Artikel 20

RĂ€tt till dataportabilitet

  • Den registrerade ska ha rĂ€tt att fĂ„ ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahĂ„llit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmĂ€nt anvĂ€nt och maskinlĂ€sbart format och ha rĂ€tt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahĂ„llits personuppgifterna hindrar detta, om
    • a) behandlingen grundar sig pĂ„ samtycke enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a eller pĂ„ ett avtal enligt artikel 6.1 b, och
    • b) behandlingen sker automatiserat.
  • 2   Vid utövandet av sin rĂ€tt till dataportabilitet i enlighet med punkt 1 ska den registrerade ha rĂ€tt till överföring av personuppgifterna direkt frĂ„n en personuppgiftsansvarig till en annan, nĂ€r detta Ă€r tekniskt möjligt.
  • Utövandet av den rĂ€tt som avses i punkt 1 i den hĂ€r artikeln ska inte pĂ„verka tillĂ€mpningen av artikel 17. Den rĂ€tten ska inte gĂ€lla i frĂ„ga om en behandling som Ă€r nödvĂ€ndig för att utföra en uppgift av allmĂ€nt intresse eller som Ă€r ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.
  • Den rĂ€tt som avses i punkt 1 fĂ„r inte pĂ„verka andras rĂ€ttigheter och friheter pĂ„ ett ogynnsamt sĂ€tt.