Artikel 29

Behandling under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbitrÀdets överinseende

    PersonuppgiftsbitrÀdet och personer som utför arbete under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbitrÀdets överinseende, och som fÄr tillgÄng till personuppgifter, fÄr endast behandla dessa pÄ instruktion frÄn den personuppgiftsansvarige, sÄvida han eller hon inte Àr skyldig att göra det enligt unionsrÀtten eller medlemsstaternas nationella rÀtt.