Artikel 93

Kommittéförfarande

  • Kommissionen ska bitrĂ€das av en kommittĂ©. Denna kommittĂ© ska vara en kommittĂ© i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.
  • NĂ€r det hĂ€nvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillĂ€mpas.
  • NĂ€r det hĂ€nvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011, jĂ€mförd med artikel 5 i samma förordning, tillĂ€mpas.