Artikel 87

Behandling av nationella identifikationsnummer

    Medlemsstaterna fÄr nÀrmare bestÀmma pÄ vilka sÀrskilda villkor ett nationellt identifikationsnummer eller nÄgot annat vedertaget sÀtt för identifiering fÄr behandlas. Ett nationellt identifikationsnummer eller ett annat vedertaget sÀtt för identifiering ska i sÄdana fall endast anvÀndas med iakttagande av lÀmpliga skyddsÄtgÀrder för de registrerades rÀttigheter och friheter enligt denna förordning.