Artikel 37

UtnÀmning av dataskyddsombudet

 • Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbitrĂ€det ska under alla omstĂ€ndigheter utnĂ€mna ett dataskyddsombud om
  • a) behandlingen genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ, förutom nĂ€r detta sker som en del av domstolarnas dömande verksamhet,
  • b) den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbitrĂ€dets kĂ€rnverksamhet bestĂ„r av behandling som, pĂ„ grund av sin karaktĂ€r, sin omfattning och/eller sina Ă€ndamĂ„l, krĂ€ver regelbunden och systematisk övervakning av de registrerade i stor omfattning, eller
  • c) den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbitrĂ€dets kĂ€rnverksamhet bestĂ„r av behandling i stor omfattning av sĂ€rskilda kategorier av uppgifter i enlighet med artikel 9 och personuppgifter som rör fĂ€llande domar i brottmĂ„l och övertrĂ€delser, som avses i artikel 10.
 • En koncern fĂ„r utnĂ€mna ett enda dataskyddsombud om det pĂ„ varje etableringsort Ă€r lĂ€tt att nĂ„ ett dataskyddsombud.
 • Om den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det Ă€r en myndighet eller ett offentligt organ, fĂ„r ett enda dataskyddsombud utnĂ€mnas för flera sĂ„dana myndigheter eller organ, med hĂ€nsyn till deras organisationsstruktur och storlek.
 • I andra fall Ă€n de som avses i punkt 1 fĂ„r eller, om sĂ„ krĂ€vs enligt unionsrĂ€tten eller medlemsstaternas nationella rĂ€tt, ska den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det eller sammanslutningar och andra organ som företrĂ€der kategorier av personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbitrĂ€den utnĂ€mna ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet fĂ„r agera för sĂ„dana sammanslutningar och andra organ som företrĂ€der personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbitrĂ€den.
 • Dataskyddsombudet ska utses pĂ„ grundval av yrkesmĂ€ssiga kvalifikationer och, i synnerhet, sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd samt förmĂ„gan att fullgöra de uppgifter som avses i artikel 39.
 • Dataskyddsombudet fĂ„r ingĂ„ i den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbitrĂ€dets personal, eller utföra uppgifterna pĂ„ grundval av ett tjĂ€nsteavtal.
 • Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det ska offentliggöra dataskyddsombudets kontaktuppgifter och meddela dessa till tillsynsmyndigheten.