Avsnitt 4

Rätt att göra invändningar och automatiserat individuellt beslutsfattande