4. iedaļa

Tiesības iebilst un automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana