Článek 67

Výměna informací

    Komise může přijímat prováděcí akty s obecnou působností za účelem určení toho, jak bude probíhat elektronická výměna informací mezi dozorovými úřady navzájem a mezi dozorovými úřady a sborem, zejména určení standardizovaného formátu uvedeného v článku 64.

    Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 93 odst. 2.