99. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

  • (1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
  • (2)   Ezt a rendeletet 2018. május 25-től kell alkalmazni.
    Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
    Kelt Brüsszelben, 2016. április 27-én.