─îlen 40

Kodeksi ravnanja

 • Dr┼żave ─Źlanice, nadzorni organi, odbor in Komisija spodbujajo pripravljanje kodeksov ravnanja, katerih namen je prispevati k pravilni uporabi te uredbe, ob upo┼ítevanju posebnih zna─Źilnosti razli─Źnih sektorjev za obdelavo ter posebnih potreb mikro, malih in srednjih podjetij.
 • Zdru┼żenja in druga telesa, ki predstavljajo vrste upravljavcev ali obdelovalcev, lahko pripravijo kodekse ravnanja oziroma tak┼íne kodekse spremenijo ali raz┼íirijo z namenom podrobneje obrazlo┼żiti uporabo te uredbe, kot na primer glede:
  • (a) po┼ítene in pregledne obdelave;
  • (b) zakonitih interesov, za katere si prizadevajo upravljavci v posebnih okoli┼í─Źinah;
  • (c) zbiranje osebnih podatkov;
  • (d) psevdonimizacije osebnih podatkov;
  • (e) obve┼í─Źanja javnosti in posameznikov, na katere se nana┼íajo osebni podatki;
  • (f) uresni─Źevanje pravic posameznikov, na katere se nana┼íajo osebni podatki;
  • (g) obve┼í─Źanja in za┼í─Źite otrok ter na─Źina, kako pridobiti privolitev nosilca star┼íevske odgovornosti za otroka;
  • (h) ukrepi in postopki iz ─Źlenov 24 in 25 ter ukrepi za zagotovitev varnosti obdelave iz ─Źlena┬á32;
  • (i) uradno obve┼í─Źanje nadzornih organov o kr┼íitvah varstva osebnih podatkov in obve┼í─Źanje posameznikov, na katere se nana┼íajo osebni podatki, o tak┼ínih kr┼íitvah varstva osebnih podatkov;
  • (j) prenos osebnih podatkov v tretje dr┼żave ali mednarodne organizacije, ali
  • (k) izvensodni postopki in drugi postopki re┼íevanja sporov za re┼íevanje sporov med upravljavci in posamezniki, na katere se nana┼íajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo, brez poseganja v pravice posameznikov, na katere se nana┼íajo osebni podatki, v skladu s ─Źlenoma┬á77 in 79.
 • Poleg tega, da so h kodeksom ravnanja, ki so bili odobreni v skladu z odstavkom┬á5 tega ─Źlena in so splo┼íno veljavni v skladu z odstavkom 9 tega ─Źlena, zavezani upravljavci ali obdelovalci, za katere se uporablja ta uredba, se k njim lahko zave┼żejo tudi upravljavci ali obdelovalci, za katere se ta uredba v skladu s ─Źlenom┬á3 ne uporablja, da se zagotovijo ustrezni za┼í─Źitni ukrepi v okviru prenosa osebnih podatkov v tretje dr┼żave ali mednarodne organizacije v skladu s pogoji iz to─Źke (e) ─Źlena┬á46(2). Taki upravljavci ali obdelovalci s pogodbenimi ali drugimi pravno zavezujo─Źimi instrumenti sprejmejo zavezujo─Źe in izvr┼íljive zaveze, da bodo uporabljali ustrezne za┼í─Źitne ukrepe, vklju─Źno glede pravic posameznikov, na katere se nana┼íajo osebni podatki.
 • Kodeks ravnanja iz odstavka 2 tega ─Źlena vsebuje mehanizme, ki organu iz ─Źlena┬á41(1) omogo─Źajo izvajanje obveznega spremljanja skladnosti z njegovimi dolo─Źbami s strani upravljavcev ali obdelovalcev, ki se zave┼żejo k njegovi uporabi, brez poseganja v naloge in pooblastila nadzornih organov, pristojnih v skladu s ─Źlenom┬á55 ali┬á56.
 • Zdru┼żenja in druga telesa iz odstavka 2 tega ─Źlena, ki nameravajo pripraviti kodeks ravnanja oziroma spremeniti ali raz┼íiriti veljaven kodeks, predlo┼żijo osnutek kodeksa, spremembo ali raz┼íiritev nadzornemu organu, pristojnemu v skladu s ─Źlenom┬á55. Nadzorni organ poda mnenje, ali je osnutek kodeksa, sprememba ali raz┼íiritev skladna s to uredbo, in tak┼íen osnutek kodeksa, spremembo ali raz┼íiritev potrdi, ─Źe oceni, da zagotavlja zadostne ustrezne za┼í─Źitne ukrepe.
 • Kadar se osnutek kodeksa, sprememba ali raz┼íiritev odobri v skladu z odstavkom 5 in kadar se zadevni kodeks ravnanja ne nana┼ía na dejavnosti obdelave v ve─Ź dr┼żavah ─Źlanicah, nadzorni organ kodeks registrira in objavi.
 • Kadar se osnutek kodeksa ravnanja nana┼ía na dejavnosti obdelave v ve─Ź dr┼żavah ─Źlanicah, nadzorni organ, ki je pristojen v skladu s ─Źlenom┬á55, pred odobritvijo osnutka kodeksa, spremembe ali raz┼íiritve predlo┼żi v postopek iz ─Źlena┬á63 odboru, ki poda mnenje o tem, ali je osnutek kodeksa, sprememba ali raz┼íiritev skladna s to uredbo oziroma v primeru iz odstavka┬á3 tega ─Źlena zagotavlja ustrezne za┼í─Źitne ukrepe.
 • Kadar mnenje iz odstavka 7 potrdi, da so osnutek kodeksa, spremembo ali raz┼íiritev skladni s to uredbo ali v primeru iz odstavka┬á3 zagotavljajo ustrezne za┼í─Źitne ukrepe, odbor svoje mnenje predlo┼żi Komisiji.
 • Komisija lahko z izvedbenimi akti sklene, da so odobren kodeks ravnanja, sprememba ali raz┼íiritev, ki so ji bili predlo┼żeni na podlagi odstavka┬á8 tega ─Źlena, v Uniji splo┼íno veljavni. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz ─Źlena┬á93(2).
 • Komisija zagotovi ustrezno objavo odobrenih kodeksov, za katere je v skladu z odstavkom┬á9 sklenila, da so splo┼íno veljavni.
 • Odbor zbira vse odobrene kodekse ravnanja, spremembe in raz┼íiritve v registru in jih objavi na ustrezne na─Źine.