Oddiel 3

Posúdenie vplyvu na ochranu údajov a predchádzajúca konzultácia