Oddíl 3

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace